Dekk hele strømforbruket ved bruk av solcellepaneler!

Erfaringstall fra våre kunder viser at en ny hytte på Gautefall bruker ca. 5000-7000 kWt pr år*, Pakkene med solcellepaneler vi presenterer her produserer effektivt fra 3000 til 7000 kWt årlig. Med andre ord kan du mesteparten eller til og med hele ditt årsforbruk ved hjelp av solcellepaneler! I tillegg bidrar man til mindre belastning på strømnettet og et mer miljøvennlig hyttefelt.

*) Strømforbruket blant våre kunder avhenger av hyttestørrelse, bruksmønster, at man holder panelene snøfrie, bruk av elbillader og aircondition og om man har gjort strømbesparende tiltak. Et beregnet strømforbruk på 5000 kWt forutsetter at man tar i bruk strømpakken fra Gautefalltomter som inkluderer varmepumpe og strømstyringssystem.

Når man har solcellepaneler installert på hyttetaket vil disse produsere strøm gjennom hele året, også når man ikke er på hytta. I de periodene hvor man bruker minimalt med strøm og produksjonen er god så vil man kunne selge overskuddstrømmen sin og tjene penger. Vår strømsparingspakke bestående av varmepumpe og strømstyringssystem bidrar til å redusere strømforbruket ytterligere, slik at du kan selge en større del av strømmen produsert med solceller.

Vi i Fjellstø Gruppen har inngått et samarbeid med Sofienberg Elektro AS. Formålet med dette samarbeidet er at våre kunder, både til fjells og ved sjøen, skal få levert ferdig installerte solcelleanlegg til konkurransedyktige priser.

Estimert årlig produsert energi i tabellen er beregnet ut ifra hvor hyttefeltet er lokalisert, og forutsetter at hytta blir plassert på en måte som gjør at man får takflater vendt helt eller delvis mot sør. Virkelig produksjon kan avvike både positivt og negativt fra estimatene. Virkelig produksjon blir beregnet i hvert enkelt tilfelle ved bestilling.

Antall panelTorv
8 paneler
Torv
10 paneler
Torv
12 paneler
Torv
18 paneler
Priskr 105 000kr 121 000kr 141 000kr 197 000
Enovastøttekr 13 900kr 15 500kr 15 500kr 21 900
Pris fratrukket støttekr 91 100kr 105 500kr 125 500kr 175 100
Maks årlig effektkWp 3 200kWp 4 000kWp 4 800kWp 7 200
Estimert årlig effektkWt 3 000kWt 3 800kWt 4 600kWt 7 000

Alle beløp er inkludert mva.

Prisene i tabellen over gjelder for torvtak. Solceller kan også leveres til andre typer tak. Ta kontakt for nøyaktige priser dersom det er aktuelt. 

Hyttetype- og størrelse kan sette begrensninger for hvor mange paneler man kan ha, men her kan Fjellstø Gruppen/Gautefalltomter og Sofienberg Elektro veilede. For eksempel vil 18 paneler gå fint på en Polar 110 og 118, mens for Polar 88 og 98 vil vi anbefale maks 12 paneler.

Levering og montering består av

  • x-antall solcellepaneler som vist i tabell
  • 1 stk inverter til 230V IT eller 400V TN Nett
  • 1 stk WiFi-antenne for appovervåkning av egen produksjon
  • Festemateriell
  • Tilkobling i sikringsskap
  • Søknadsprosess til netteier

Kunden må selv sørge for

  • Opplyse om at man ønsker solcellepaneler tidlig i prosjektet, og helst før prosjekteringen starter.
  • Søke om refusjon fra Enova etter at anlegget er installert. Sofienberg Elektro kan veilede ved behov.

Reguleringsplanen på Rytterspranget tillater solcellepanel i mørke og ikke-reflekterende overflater. Fjellstø Gruppen/Gautefalltomter tar forbehold om prisendringer og at virkelig strømproduksjon kan bli påvirket av værforhold, snø og nøyaktig plassering av hytte.

Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Start typing and press Enter to search